# عمل_به_وظیفه

بهش می گفتند : انحصار طلب ، دیکتاتور ، مرفه ، پولدار . دوستانش دوستانه گفته بودن چرا جواب نمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید